FoxSec Net+/W

Programmnodrošinājums FoxSec Net+/W

Darba laika uzskaites modulis ir paredzēts darba grafiku satādīšanai un darba laika uzskaitīšanai.

Darba laiks reģistrējas vai nu pēc durju šķērsošanas datiem vai pēc datiem, kas ievadīti speciālā reģistratorā. Reģistrators fiksē ne tikai atnākšanu uz darbu vai aiziešanu no tās, bet arī speciālas kustības (pusdienu pārtraukums, darba darīšanu prombūtne, Komandējums, slimība u.t.t.). Ar moduli var uzdot un reģistrēt līdz 99 kustībām.

Sistēmas darba vietai nav nepieciešams atsevišķs dators, var izmantot jau esošo, kas ļauj klientam vienlaicīgi nodarboties ar ikdienas darbiem.

Darba laika uzskaitē modulis salīdzina reģistrētās kustības ar piešķirto darba laika grafiku un aprēķina darbinieka darba laiku.

Darba laika ziņojuma dati par katru darbinieku tiek aprēķināti attiecīgā laika posmā un/vai summējot tos tabulas veidā.

Ziņojuma datus iespējams pārvietot uz Excel tabulu.