Nepārtrauktās barošanas avots (UPS)

UPS

Nepieciešamība nodrošināt stabilu elektroenerģijas pieslēgumu videonovērošanas sistēmai ir svarīgs uzdevums. Elektrības trūkums, pārspriegums, pārslodze vai īssavienojums objektā var apdraudēt visas sistēmas darbību. LUXAR piedāvā IPS rezerves barošanas avotus (UPS), kas jūsu videonovērošanas sistēmai nodrošinās optimālu darbību.