Lai lietotu SIA "LUXAR", reģistrācijas nr. 40103576253 un adrese: Zemgaļu iela 8, Rīga, LV-1006, tālr: +371 27830830, email: info@luxar.lv (turpmāk– Pārdevējs) interneta veikalu vietnē www.luxar.lv un/vai veiktu tajā pirkumus, lūdzu iepazīstieties un akceptējiet zemāk pievienoto Pārdevēja piedāvātos Interneta veikala noteikumus (turpmāk – Noteikumi):

1.1. Saskaņā ar šiem Noteikumiem SIA "LUXAR" (Turpmāk- Pārdevējs) pārdod preces, kas izvietotas Pārdevēja interneta veikala vietnē www.luxar.lv (turpmāk- Preces).

1.2. Noteikumi ir spēkā attiecībā uz tiesiskajām attiecībām, kas saistībā ar Preču pirkšanu no Interneta veikala rodas starp Pircēju (turpmāk- Pircējs) un interneta adresē www.luxar.lv esošās iepirkuma vides (turpmāk- Interneta veikala) īpašnieku- Pārdevēju. Tiesiskās attiecības, kas rodas, iegādājoties Preces no interneta veikala, papildus šiem noteikumiem regulē arī Latvijas Republikā spēkā esošie tiesību akti.

1.3. Pārdevējam ir tiesības grozīt Interneta veikala lietošanas noteikumus vai preču un pakalpojumu cenas. Par izmaiņām Pārdevējs informē Pircēju interneta vietnē www.luxar.lv Darījumam tiek piemēroti darījuma notikšanas brīdī spēkā esošie noteikumi un cenas.

1.4. Pārdevēja dati:

SIA "LUXAR"
Zemgaļu iela 8, Rīga, LV-1006
Reģ. Nr. 40103576253
Tālr.: +371 27 830 830
E-pasts: info@luxar.lv

2. Pasūtījuma veikšana un saņemšana

2.1. Pircējs, veicot pasūtījumu Interneta veikalā, apliecina, ka ir iepazinies ar izvēlētās preces un/vai pakalpojuma aprakstu un tas atbilst Pircēja izvirzītajām prasībām un vajadzībām.

2.2. Pircējs apņemas pasūtījuma izdarīšanas brīdī norādīt precīzus pasūtījuma nodrošināšanai nepieciešamos personas datus, pasūtījuma piegādes adresi un kontaktinformāciju. Neprecīzu datu gadījumā pasūtījums var tikt nenodrošināts.

3. Cena un norēķinu kārtība.

3.1. Preču un pakalpojumu cenas Interneta veikalā ir norādītas ar nodokļiem, tai skaitā pievienotās vērtības nodokli. Maksa par pasūtījuma piegādi (ja tāda paredzēta) tiek noteikta atsevišķi atbilstoši Interneta veikala piegādes maksām.

3.2. Pircējs, apstiprinot pasūtījumu, piekrīt spēkā esošās cenas apmaksai.

3.4. Par pasūtījumu iespējams norēķināties, izmantojot Latvijas Republikas komercbanku banku linkus- Swedbank, Citadele, Luminor un bankas norēķinu karti (Visa, MasterCard, Maestro).

3.5. Maksājums tiek veikts ārpus Interneta veikala vides, pakalpojuma nodrošinātāja Paysera drošā maksājumu vidē.

3.6. Pārdevējam nav piekļuves Pircēja bankas datiem un kredītkartes datiem.

4. Preces

4.1. Gadījumā, ja Pircējs veic pasūtījumu, bet noskaidrojas, ka dotās Preces neatrodas Pārdevēja noliktavā un Interneta veikals nevar izpildīt doto pasūtījumu, Pircējam tiek atgriezta visa pirkuma summa.

4.2. Interneta veikalā izvietotām Preču fotogrāfijām ir ilustratīva nozīme un tās var atšķirties no Preces reālā izskata.

5. Preces pasūtīšana

5.1. Lai veiktu preces pirkumu, Pircējs, kas ir reģistrējies Interneta veikalā un piekritis šiem Noteikumiem, Interneta veikalā izvēlas vēlamo Preci un pievieno to pirkumu grozam, noklikšķinot uz taustiņa “Pievienot pirkumu grozam”.

5.2. Pasūtījuma noformēšanai Pircējam jāveic sekojošas darbības:

5.2.1 Jāizvēlas prece vai preces, pievienojot to „Iepirkumu grozam”.

5.2.2. Pēc visu izvēlēto preču ievietošanas „Iepirkumu grozā”, nospiest taustiņu „Apmaksai”. Pircējs tiek novirzīts tālāk uz pasūtījuma noformēšanas lappusi.

5.2.3. Pēc pieprasīto datu ievadīšanas un datu pareizības pārbaudes Pircējs apstiprina pasūtījumu, nospiežot taustiņu “Apstiprinu un apmaksāšu”. Pēc šīs darbības pasūtījums ir apstiprināts un nosūtīts pārdevējam.

5.2.4. Pircējs samaksu par Preci veic izmantojot internetbankas bankas linku un apstiprina maksājumu Pārdevējam, nospiežot taustiņu “Atpakaļ pie tirgotāja”.

5.2.5. Pēc Preces apmaksas Interneta veikals sūta pasūtījuma apstiprinājumu uz Pircēja norādīto e-pasta adresi.

5.3. Pircējs apņemas Pasūtījuma izdarīšanas brīdī norādīt precīzus Pasūtījuma nodrošināšanai nepieciešamos personas datus, Pasūtījuma piegādes adresi un kontaktinformāciju. Neprecīzu datu gadījumā Pasūtījums var netikt netiek nodrošināts.

5.4. Pārdevējs neatbild par pasūtījuma izpildes neiespējamību un par jebkurām, no tās izrietošām sekām, kas radušas Pircēja iesniegto, bet nepareizo datu dēļ.

5.5. Pārdevējam ir tiesības atteikties no pasūtījuma izpildes, ja rodas šaubas par Pārdevējam iesniegto datu pareizību, kā arī - vispārpieņemtajiem principiem neatbilstošās rīcības gadījumā.

6.  Piegāde

6.1. Pircējs var izvēlēties starp dažādiem Preces piegādes veidiem. Preces piegāde atkarīga no Pircēja izvēlētā pasta pakalpojuma.

6.2. Izvēloties par piegādes veidu Kurjeru, Prece nonāk Pircēja norādītajā adresē 5-27 darba dienu laikā pēc pasūtījuma apstiprinājuma nosūtīšanas uz Pircēja e-pasta adresi. Kurjers sazināsies ar Pircēju pa tālruni un saskaņo piemēroto piegādes laiku. Gadījumā, ja Preces nodošana neizdosies, sūtījums tiek atgriezts Interneta veikalā un uz Klienta e-pasta adresi tiek nosūtīta e-vēstule ar ziņu par pasta sūtījuma atnākšanu. Prece tiek pasta nodaļā uzglabāta 14 kalendārās dienas. Gadījumā, ja Pircējs neizņemt Preci iepriekšminētajā termiņā, Pircējam ir pienākums atlīdzināt ar atkārtotu sūtīšanu saistītās izmaksas.

6.3. Gadījumā, ja Pircējs pasūtījumu noformēja nedēļas nogalē (laika posmā piektdienā pēc plkst. 13.00 līdz pirmdienas plkst. 09.00) vai valsts svētkos, 5 dienu termiņš sāk tecēt pirmajā, nedēļas nogalei vai valsts svētkiem sekojošajā darba dienā, plkst. 09.00.

6.4. Pircējam pirms pasūtījuma noformēšanas ir pienākums pārbaudīt iesniedzamo kontaktdatu pareizību, lai izvairītos no kavējumiem un neskaidrībām Preču piegādes laikā. Pārdevējs neatbild par kavējumiem un neskaidrībām Preču piegādē, ja kavējuma vai neskaidrību iemesls ir Pircēja pasūtījuma noformēšanas gaitā sniegto datu neprecizitāte vai nepareizība.

6.5. Gadījumā, ja Prece līdz Pircējam nenonāk labā stāvoklī un slēgtā iepakojumā, Pircējam ir pienākums par to paziņot Interneta veikalam, sūtot attiecīgu vēstuli uz e-pasta adresi: info@luxar.lv vai zvanot +371 27830830

7. Pasūtījuma atgriešana un nomaiņa

7.1. Pircējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Pasūtījuma piegādes brīža izmantot atteikuma tiesības, aizpildot paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniedzot to attiecīgajam komersantam kā rakstisku apstiprinājumu par atteikšanos no Pasūtījuma.

7.2. Preču atgriešanai/nomainīšanai 14 dienu laikā no preces saņemšanas brīža jāiesniedz iesniegums Pārdevējam par atgriešanu. Iesniegumu par atgriešanu iespējams iesniegt sekojoši:

7.2.1. Nododot Pārdevējam aizpildīto atgriešanas veidlapu Pārdevēja birojā kopā ar atgrieztām precēm

7.2.2. Nosūtot Pārdevējam aizpildīto atgriešanas veidlapu kopā ar atgrieztām precēm caur Omniva vai DPD pakomātu, izmantojot atgriešanas kodu

7.2.3. Pārdevējam atgrieztās Preces tiek akceptētas tikai kopā ar aizpildīto atgriešanas veidlapu vai iesniegumu.

7.3. Patērētājam prece jāatgriež 14 dienu laikā no iesnieguma iesniegšanas brīža vai kopš viņš preci iepriekšminētā perioda laikā nodevis loģistikas uzņēmumam. Pērdevējam ir tiesības neatmaksāt naudu līdz brīdim, kad viņš ir saņēmis līguma priekšmetu (Preci) vai līdz brīdim, kad Pircējs ir iesniedzis pierādījumus tam, ka viņš ir priekšmetu sūtījis atpakaļ, atkarībā no tā, kas notiek ātrāk.

7.4. Apmaināmai vai atgrieztai Precei nedrīkst būt bojājumu vai nēsāšanas pazīmju, Precei jābūt oriģināliepakojumā un Precei jābūt ar visām oriģināletiķetēm. Ja atgriežāmā priekšmeta stāvoklis ir pasliktinājies, Pircējs atbild par priekšmeta vērtības zudumu, kas izriet no priekšmeta lietošanas, tikai gadījumā, ja viņš ir priekšmetu lietojis citā veidā, nekā tas būtu nepieciešams, lai pārliecinātos par priekšmeta būtību, īpašībām un funkcionalitāti. Lai pārliecinātos par priekšmeta būtību, īpašībām un funkcionalitāti, Pircējam būtu ar preci jāapiet un jālieto priekšmets tikai veidā, kādā tas parasti tiek atļauts veikalos.

7.5. Pircējam vienmēr ir jāatver Preces iepakojums piesardzīgi, nebojājot to. Ja iepakojumu nav iespējams atvērt to nebojājot, netiek prasīta Preces atgriešana oriģināliepakojumā.

7.6. Preces apmaiņas gadījumā, Interneta veikals nekavējoties pēc apmaināmās Preces saņemšanas nosūta Pircējam jauno Preci. Ar apmaiņu saistītās izmaksas sedz Pārdevējs.

7.7. Preci var apmainīt tikai pret tās pašas preces citu modeli.

7.8. Pārdevējs atgriež Pircējam pirkuma summu 14 dienu laikā pēc atgriešanas iesnieguma saņemšanas. Pirkuma summa tiek atgriezta uz to pašu norēķinu kontu, no kura Pircējs par atgriežāmo pasūtījumu samaksāja. Gadījumā, ja Pircējs pirkuma veikšanai izmantoja arī bonusa naudu, klientam tiek atgriezta izlietotā bonusa nauda, bet tiek atņemta ar doto pirkumu nopelnītā bonusa nauda.

7.9. Pasūtījuma atgriešanas gadījumā, Pārdevējs atgriež Pircējam visu, pēc līguma saņemto, summu, t.sk. pasūtījuma piegādes izmaksas, kuras Pircējs bija apmaksājis. Gadījumā, ja pasūtījums tiek atgriezts tikai daļēji un pasūtījumam pievienojās piegādes izmaksas, Pārdevējam ir tiesības atgriezt piegādes izmaksas proporcionāli atgriezto preču skaitam.

7.10. Atgrieztais maksājums ienāk Pircēja bankas kontā ne vēlāk kā nākamajā bankas darba dienā, bet kredītkartes izmantošanas gadījumā- saskaņā ar Pircēja bankas noteikumiem.

8. Pretenziju iesniegšanas kārtība

8.1. Attiecībā uz pārdotām Precēm ir spēkā Saistību Tiesību Likuma 218.panta 2.daļā noteiktais pretenziju iesniegšanas termiņš.

8.2. Preces neatbilstības prasībām vai defektu gadījumos Pircējs apņemas par to paziņot Pārdevējam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 mēnešu laikā no defekta atklāšanas, sūtot pircēja kontaktinformāciju, precīzu neatbilstību un defektu aprakstu un pirkuma čeka numuru uz e-pasta adresi info@luxar.lv vai aizpildot defekta pieteikuma veidlapu. Atklājot Precei defektus, Pircējs nekavējoties pārtrauc preces lietošanu.

8.3. Visas pretenzijas tiek izskatītas un Pārdevējs ar Pircēju sazināsies pie pirmās iespējas, bet ne vēlāk kā 15 dienu laikā no pretenzijas saņemšanas brīža.

8.4. Pirmo sešu mēnešu laikā no Preces nodošanas Pircējam tiek pieņemts, ka defekts pastāvēja jau Preces Pircējam nodošanas brīdī. Pretenzijas iesniegšanas gadījumā pirmo sešu mēnešu laikā no Preces nodošanas Pircējam, ar Preces remontu vai Preces aizstāšanu saistītās izmaksas, galvenokārt transporta, darba un materiālu izmaksas vienmēr sedz Pārdevējs. Nākamo 18 mēnešu laikā attiecīgas izmaksas sedz Pārdevējs tikai gadījumā, ja pretenzija ir bijusi pamatota.

8.5. Pircējam ir tiesības prasīt no Pārdevēja Preces pirkuma cenas samazināšanu vai līguma izbeigšanu un prasīt naudu par preci atpakaļ, ja Pārdevējam nav iespējams preci labot vai aizstāt, preces labošana vai aizstāšana neizdodas, Pārdevējs nav preces defektus novērsis saprātīga laika robežās, patērētājam tika radītas nepamatotas neērtības.

8.6. Gadījumā, ja prece neatbilst līguma nosacījumiem, Pircējam ir iespēja balstīties uz likumā noteiktajiem tiesību aizsardzības līdzekļiem, t.sk. prasīt līguma izpildi, cenas samazināšanu, prasīt zaudējumu atlīdzināšanu un izbeigt līgumu vienpusēji.

8.7. Gadījumā, ja Prece neatbilst līguma nosacījumiem, ar Preces labošanu vai Preces aizstāšanu saistītās izmaksas, galvenokārt transporta, pasta, darba, ceļojuma un materiālu izmaksas sedz Pārdevējs.

8.8. Pārdevējs neatbild par zaudējumiem, kurus izraisījusi pasūtīto preču lietošana neatbilstoši to mērķim, kā arī par kavējumu piegādē, ja to izraisīja apstāklis, kuru Pārdevējs nevarēja ietekmēt un/vai kuru izraisījusi no viņa neatkarīga nepārvarama vara.

8.9. Pārdevējs neatlīdzina Pircējam radušās izmaksas, ja preces neatbilst prasībām vai Precēm ir defekti un nenes par to atbildību gadījumā, ja: preces vērtība ir samazinājusies, Prece ir tikusi bojāta Pircēja vainas dēļ, bojājumi radušies, lietojot preci neatbilstoši mērķim, t.sk. neievērojot apkopes instrukcijas, Preces vērtība ir samazinājusies dabīga nodiluma dēļ, ierastās lietošanas rezultātā vai gadījumā, ja iztrūkst pirkumu apliecinoša dokumenta.

9. Atbildība

9.1. Pārdevējs un Pircējs atbild par šo lietošanas noteikumu neievērošanas rezultātā otrai pusei nodarītiem zaudējumiem Latvijas Republikā spēkā esošajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos un apmērā.

9.2. Pārdevējs atbild Preces pārdošanas cenas apmērā.

9.3. Pircējs apņemas izmantot Interneta veikala pakalpojumus tikai mērķiem, kas atbilst likumiem un labām paražām.

10. Personas datu aizsardzība

10.1. Pircēju sniegtie personas dati tiek apstrādāti, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citu ES un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēju personas datus, Pārdevējs izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes. Pārdevēja interneta veikalā var tikt izmantotas sīkdatnes.

10.2. Pircējs piekrīt savu fiziskās personas datu, kas norādīti reģistrējoties, pasūtījumā un/ vai iegūti lietojot Interneta veikalu, apstrādei pasūtījuma (līguma) izpildes vajadzībām, tajā skaitā, nododot trešajām personām piegādes nodrošināšanai, maksājumu apstrādei, pircēju datu bāzu un statistikas veidošanai, kā arī, lai pārliecinātos par pircēja kredītspēju un spēju izpildīt maksājuma saistības.

10.3. Pārdevējam ir tiesības nodot trešajām personām no pirkuma izrietošā parāda, ja tāds ir, piedziņas tiesības, datus par pircēju parādu piedziņas nolūkā, kas ietver arī tiesības izmantot pircēja personas datus pircēja kredītvēstures veidošanai un pircēja datu ievietošanai parādvēstures un kredītinformācijas biroju datu bāzēs.

10.4. Pircējs piekrīt, ka Pārdevējs apstrādā Pircēja personas datus.

10.5. Pārdevēja rīcībā nonākušie personas dati tiek ierakstīti Pircēju reģistrā un tos izmanto pārdošanas pakalpojuma sniegšanai un preču piedāvāšanai Pircējam.

10.6. Pārdevējs saglabā Pircēja kontaktinformāciju, kurus Pircējs pirkumu veikšanas gaitā ievadīja, kā arī informāciju par Pircēja veiktajiem pirkumiem. Šī informācija uzskatāma par konfidenciālu un tiek apstrādāta saskaņā ar personas datu aizsardzības likumu. Preču nosūtīšanai Pircējam nepieciešamie personas dati tiek nosūtīti kurjeru pakalpojumus sniedzošajam uzņēmumam.

10.7. Reģistrējoties vai veicot pirkumus Interneta veikalā Pircējs piekrīt saņemt Pārdevēja komerciālus paziņojumus uz Pircēja norādīto e-pasta adresi un īsziņas uz mobilā telefona numuru, tajā skaitā, par Pārdevēja piegādātajām precēm. Lai atteiktos no komerciālu paziņojumu saņemšanas, Pircējs var izmantot attiecīgo saiti Interneta veikala vietnē.

10.8. Datu sakari starp Pircēju un bankām un karšu maksājumu centru ir kriptēti, kas nodrošina Pircēja personas datu un bankas datu drošību.

Maksājums tiek veikts ārpus Interneta veikala vides, attiecīgas bankas vai pakalpojuma nodrošinātāja drošā maksājumu vidē. Interneta veikalam nav piekļuves Pircēja bankas datiem un kredītkartes datiem.

11. Lietošanas noteikumi un to grozīšana

11.1. Reģistrējoties vai iepērkoties Interneta veikalā, Pircējs piekrīt Interneta veikala lietošanas noteikumiem un apņemas tos ievērot.

11.2. Pārdošanas līgums starp Pārdevēju un Pircēju stājas spēkā ar brīdi, kad samaksājama pirkuma summa ienāk Pārdevēja norēķinu kontā.

11.3. Pārdevējam ir tiesības grozīt Interneta veikala lietošanas noteikumus un mainīt preču cenas. Ziņas par izmaiņām tiek publiskotas Interneta veikala vidē. Darījumam tiek piemēroti darījuma brīdī spēkā esošie noteikumi un cenas.

11.4. Pārdevējam ir tiesības atteikties no pasūtījumā izpildes, ja tehniskās kļūdas dēļ Interneta veikalā tikusi attēlota nepareiza Preces cena.

12. Pārējie noteikumi

12.1. Starp Pircēju un Pārdevēju radušās domstarpības tiek atrisinātas pārrunu ceļā. 

12.2. Ja Pārdevējs atteicies atrisināt Pircēja sūdzību vai Pircējs nepiekrīt Pārdevēja piedāvātajam risinājumam un uzskata, ka ir pārkāptas viņa tiesības, Pircējam ir tiesības caur Patērētāju aizsardzības dienestu iesniegt sūdzību patērētāju sūdzību komisijai.

13. Klientu atbalsts

13.1. Klientu atbalsta tālrunis ir +371 27830830 (atvērts darba dienās no plkst. 9:00-17:00) un e-pasta adrese: info@luxar.lv

Valsts svētkos klientu atbalsts nestrādā.

13.2. Informācijas apmaiņai, Pārdevējs sazinās ar Pircēju, izmantojot Pircēja e-pasta adresi, pasta adresi vai tālruņa numuru.

13.3. Radušos jautājumu vai domstarpību gadījumā, Pircējs sazinās ar Pārdevēju pa telefonu: +371 27830830 darba dienās no plkst. 9:00-17:00 vai izmantojot e-pastu info@luxar.lv. Valsts svētkos klientu atbalsts nestrādā.

Pēdējo reizi atjaunināts: 18/09/2019.